Aanmelden?

ER IS EEN OPNAME-STOP.

FORMULIER INSTUREN IS NIET MOGELIJK.

Stuur het aanmeldformulier ingevuld op en zend als bijlagen de volgende informatie mee naar info@centrumhelder.nl:

1. Legitimatie met foto (gebruik daarvoor de app “KopieID” voor een veilige kopie).

2. Verwijsbrief van de huisarts onder expliciete en letterlijke vermelding van 1. “Specialistische en complexe GGZ”, 2. “Patiënt(e) wenst met nadruk geen multidisciplinair GGZ-behandelteam” en 3. De AGB-code van de huisarts.

3. Relevante voorinformatie (brieven en rapporten van eerdere behandelingen).

Je kunt er ook voor kiezen je huisarts erbuiten te laten, maar dan is het niet zeker of je verzekeraar bereid is te vergoeden. 

Vergeet niet de informatie te bestuderen onder ‘Kosten’. 

Na ontvangst van alle gegevens ontvang je een uitnodiging voor intake, nadere informatie en een vragenlijst.
Er bestaat op dit moment geen noemenswaardige wachttijd voor behandeling, wel een instroomtijd van 2-4 weken voor intake.
 

ADRES

Herenstraat 42

4101 BV Culemborg