HELDER
je eigen innerlijke ruimte ontdekken

HELDER gelooft dat we met meer vertrouwen en weerbaarheid ons leven kunnen leiden – en met minder psychische klachten – als we contact maken met wie we werkelijk zijn. Dan wordt het leven een authentiek, intrinsiek gemotiveerd en creatief gebeuren, waarbij we bezig zijn te laten zien wie we zijn. Aan onszelf en aan de wereld om ons heen. Elk moment opnieuw, zodat de aandacht zich richt op leven in het hier en nu.

Uiteraard zijn er obstakels in dit proces. HELDER’s begeleiding en onderricht helpen om deze te overwinnen en zijn bestemd voor iedereen, die het gesprek, zelfstudie en meditatie niet schuwt. Dus voor iedereen die aan zichzelf wil werken.

 De menukaart van het leergesprek

HELDER is een centrum dat psychologische begeleiding biedt in de vorm van ‘leergesprekken’: een combinatie van diepgaand spreken, mediteren en zelfstudie. Doel van het leergesprek is de eigen innerlijke ruimte te ontdekken en de bewoner ervan: het ‘ware zelf’.

Al doende steeds meer leren stilstaan bij jezelf en de aandacht naar binnen richten. Daarbij is het verkrijgen van kennis nodig om het denken te scherpen en te vullen met adequate informatie over waarheid, werkelijkheid en over het hele denkgebeuren. Toch gaat het in het leergesprek vooral om ERVAREN. Geest en drift met elkaar in contact leren brengen en zo “hemel en aarde” met elkaar verbinden: IN ACTIE. Het hoogste weten en de laagste wensen leren te laten samenvallen. In de leergesprekken geen vrijblijvend gepraat, maar concreet ontdekken van de innerlijke ruimte en de terugreis daar naar toe (meditatie). Tevens beoefenen van “eerlijkheid van denken” en “oprechtheid van hart”. Leren getuige te zijn en los te laten, te onthechten. De thuisstudie betreft wijsheidsleer uit alle windstreken, voortreffelijke en inspirerende informatie over waarheid, werkelijkheid en bewustzijn. Maar dan vooral het leren toepassen van deze wijsheden in het leven van alle dag. HELDER’s leerweg betreft zodoende leren om op eigen kracht de waarheid te ontdekken over jezelf. En die waarheid te ERVAREN bevrijd je van alles wat je tegenhoudt om volledig tot je recht te komen.

Dit alles vormt de menukaart van het leergesprek.

Maarten van Rossum:

“Bij mijn werk ga ik het liefste uit van het zelfherstellend vermogen van ieder mens en mensengroep. Ik ben doordrongen van het belang de balans te vinden tussen accepteren en veranderen. Daarbij hanteer ik een spiritueel mensbeeld en gebruik graag humor en provocatie.

Deelnemers leren vanuit eigen veiligheid geheel en al aanwezig te zijn, hun eigen kracht te vinden, grenzen te stellen, om zodoende een creatief leven te leiden, ontmoetingen aan te gaan en vooral ook op een beschouwende wijze balans te vinden tussen alle krachten en energieën, die hen gegeven zijn om te beheren. Dan ontstaat er uiteindelijk steeds meer vermogen om zich af te stemmen op dat wat alles omvat, op het grote mysterie.”

Vrede en geluk terugvinden

HELDER’s basisinspiratie wordt het best verwoord door leraar Maitreya:

 “Iedereen heeft zijn eigen ‘innerlijke ruimte’ nodig. Waar niemand je leidt, of je vertelt waarheen te gaan en wat te doen. Niemand kan je leiden. Je innerlijke ruimte is heilig. Daar lossen alle dingen, alle problemen, zich op. Daar ga je heen wanneer je anderen vertelt dat je het beu bent, dat je moe bent en bang. Daar ga je heen, wanneer je alleen gelaten wilt worden om je eigen ruimte te vinden. Deze ruimte is je gegeven, opdat de verwarring en chaos om je heen zullen oplossen. Je mag die ruimte nooit aan iemand afstaan behalve aan je ware zelf. Je bent geboren om je bewust te zijn van je ware zelf.

Meditatie is de terugreis naar die ruimte om vrede en geluk te vinden”.

Zelfstudie en zelfbewustzijn

HELDER verheldert zoveel mogelijk (theorie over ontstressen, emoties de baas zijn, en leefstijl), want kennisoverdracht speelt een rol bij de begeleiding. Zelfstudie is een belangrijk onderdeel in het groeiproces. Je wordt uitgedaagd teksten en boeken te bestuderen die je meer inzicht in jezelf kunnen geven en waarmee je je zelfbewustzijn vergroot. Je gaat je krachtiger voelen, met meer zelfvertrouwen om zelf je problemen op te lossen, zelf je koers te bepalen. HELDER’s leefstijl-adviezen betreffen goed bewegen en goed voeden van lichaam, denken en gevoel. Als je nu al wat meer wilt weten over zelfstudie bij HELDER, bekijk dan hier de inleiding in HELDER’s referentiekader en de literatuurlijst.

ADRES

Herenstraat 40

4101 BV Culemborg