HELDER
praten, pillen, leren

HELDER is een praktijk voor specialistische geestelijke gezondheidszorg (s-GGZ) . Wij geloven dat we met meer vertrouwen en weerbaarheid ons leven kunnen leiden – en met minder psychische klachten – als we contact maken met wie we werkelijk zijn. Dan wordt het leven een authentiek, intrinsiek gemotiveerd en creatief gebeuren, waarbij we bezig zijn te laten zien wie we zijn. Aan onszelf en aan de wereld om ons heen. Elk moment opnieuw, zodat de aandacht zich richt op leven in het hier en nu.

Dan zijn er obstakels in dit proces. HELDER’s therapie helpt om deze te overwinnen.

Voor wie?

Je kunt er terecht als je tegen problemen aanloopt die je zelf niet meer kunt oplossen en die elders niet verholpen konden worden. Ingewikkelde en ernstige psychische problemen. Misschien ben je voortdurend angstig, somber of gestrest, of word je boos zonder te weten waarom. Het zou kunnen dat je moeite hebt relaties aan te gaan of te behouden, of dat je huidige relatie niet lekker loopt en je niet weet hoe je daarmee moet omgaan. Wellicht worstel je met een van de vele verslavingen, met of zonder psychotische perioden.  Als je lichamelijke klachten hebt of je vermoeid en lusteloos voelt, kun je er bij HELDER achterkomen wat hier de oorzaak van is. Mogelijk merk je dat je persoonlijk functioneren in zijn geheel ernstig verstoord is en persoonlijke problemen telkens terugkomen. Dan komt HELDER met haar specialistische aanpak in beeld. Door middel van een combinatie van therapeutische gesprekken (één op één, in een groep of met partner erbij, of in gezinsverband), psycho-educatie (voorlichting) en psychofarmacotherapie (medicijnen voorschrijven), kom je dichter bij de kern van je problemen, waarna je ze kunt gaan verwerken en uiteindelijk kunt loslaten.

Omdat Maarten ook werkzaam is geweest in de kinder- en jeugdpsychiatrie, geeft HELDER ook adviezen en behandelingen (jongerengroep) aan jongeren (tussen 16 en 25 jaar) en hun ouders en verzorgers.

Uitsluiting

Niet iedereen kan gebruik maken van een zelfstandig gevestigd psychiater. Vanuit een vrijgevestigde praktijk kan niet 24 uur per dag zorg en bereikbaarheid worden geboden. Wel is HELDER – wegens haar contacten in de zorg – goed in staat je te adviseren over een juiste behandeling elders. HELDER treedt dan als het ware op als makelaar in zorg: waar ben je met je hulpvraag het meest op je plek? Voor mensen die meer of andere zorg behoeven is verwijzing naar de GGZ dan soms aangewezen (zie: Samenwerkingsverbanden: Altrecht en Pro Persona) of naar de psychiatrische polikliniek van een algemeen ziekenhuis. Heraanmelding is later altijd mogelijk.

Alleen behandelen van symptomen is bij HELDER niet mogelijk. Voorwaarde voor een inhoudelijke therapie is je bereidheid om aan jezelf te werken.

Leven vanuit je hart

Psychische klachten en problemen zijn de normaalste zaak van de wereld. HELDER ziet ze dan ook vooral als een kans om je te ontwikkelen. Je gaat daarbij de confrontatie met jezelf aan en dat is soms pijnlijk.

Je kunt van alles tegenkomen: boosheid, diep weggestopte pijn, wanhoop en frustratie. Soms suïcidale en psychotische neigingen. Ook weerstand ten opzichte van de therapie en de therapeut komen in (de eerste fase van) het proces regelmatig voor.

HELDER beschouwt dit als een onderdeel van je proces en geeft je de ruimte om die gevoelens te doorleven en los te laten zodat er ruimte ontstaat om opnieuw te beleven wie je echt bent en waarom je bestaat. Dat is het moment dat je begint te leven vanuit je hart, vanuit je diepste ‘zijn’.
Dan ontstaat als vanzelf een passend bestaan, dat niet in strijd is met je diepste innerlijke gevoel van ‘wie je werkelijk bent’.

Zelfstudie en zelfbewustzijn

HELDER verheldert zoveel mogelijk (psycho-educatie over ontstressen, emoties de baas zijn, ziekteleer, terugvalpreventie en leefstijlgeneeskunde), want kennisoverdracht speelt een rol bij de behandeling. Zelfstudie is een belangrijk onderdeel in het groeiproces.
Je wordt uitgedaagd teksten en boeken te bestuderen die je meer inzicht in jezelf kunnen geven en waarmee je je zelfbewustzijn vergroot. Je gaat je krachtiger voelen, met meer zelfvertrouwen om zelf je problemen op te lossen.

HELDER’s leefstijlgeneeskunde betreft goed bewegen en goed voeden van lichaam, denken en gevoel. Als je nu al wat meer wilt weten over zelfstudie bij HELDER, bekijk dan hier de inleiding in HELDER’s referentiekader en de literatuurlijst.

ADRES

Herenstraat 42

4101 BV Culemborg